Privacyverklaring

Hankamp Gears B.V. respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Hankamp Gears B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij deze aanpassen op de site.

Bij vragen kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar:

info@hankamp.nl